W sierpniu br. zostały zakończone prace na terenie przyszłego targowiska gminnego znajdującego się w centrum wsi Suchy Dąb, przy ul. Podcieniowej. Na najbliższej sesji (28.08.08r.) zostanie poddany pod głosowanie regulamin targowiska oraz stawki opłaty targowej. Targowisko gminne winno służyć zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy.

 Uchwały Rady Gminy z dnia 28-08-2008r.