Mieliśmy dziś okazję gościć z wizytą Prezesa firmy EkoWater pana Sławomira Jezierskiego. EkoWater jest technicznym zapleczem dla firmy Invest Tech - wykonawcy oddanej do użytku nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie, której moce przerobowe w wystarczający sposób zapewnią gminie funkcjonowanie gospodarką ściekową na długie lata. Spotkanie miało na celu przekazanie niezbędnych informacji technicznych na temat obsługi urządzeń oraz wykonanie bieżących serwisów w najbliższym czasie. Prezes spółki na spotkaniu z Wójt Henryką Król podziękował za dotychczasową współpracę z gminą, zapewnił o szybkim pozimowym uporządkowaniu terenu i życzył bezawaryjnego użytkowania przekazanej inwestycji.