Telefoniczna Opieka to usługa przyjazna seniorom, osobom mieszkającym samotnie, a także osobom niewidomym, po incydentach kardiologicznych i neurologicznych. Dzięki usłudze:

- masz możliwość uzyskania pomocy w razie nagłego przypadku w szybki i prosty sposób,
- jeśli coś się wydarzy Twoi bliscy natychmiast zostaną o tym poinformowani,
- masz poczucie, że ktoś zawsze nad Tobą czuwa,
- zyskujesz poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Teleopieka to całodobowa usługa dająca możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Gmina Suchy Dąb przy współpracy z Polskim Centrum Opieki prowadzi rozeznanie w celu zorganizowania na terenie Gminy usługi Telefonicznej Opieki. Z usługi mogą skorzystać osoby w wieku  60+, oraz z grupy podwyższonego ryzyka. Specjalny, stacjonarny aparat telefoniczny oraz współpracujący z nim przenośny przycisk SOS pozwalają szybko wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia.

Z Telefonicznej Opieki mogą skorzystać użytkownicy wszystkich usług telefonii stacjonarnej lub komórkowej.

Mieszkańcy Gminy Suchy Dąb należący do grupy docelowej programu nie będą ponosić opłat za korzystanie z systemu.

Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17 A, tel. 58 682 86 82Jak działa Teleopieka domowa?

Współdziałają ze sobą trzy elementy:

NADAJNIK, który posiada przycisk alarmowy w formie bezprzewodowego breloka (noszonego na szyi) lub bezprzewodowej bransoletki (noszonej na ręce) inicjujący połączenie urządzenia dostępowego z Centrum Alarmowym. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa tylko jeżeli stale klient ma go przy sobie. Przenośny przycisk SOS działa w promieniu do 30-50 metrów od aparatu.

URZĄDZENIE ABONENCKIE - telefon stacjonarny lub komórkowy wyposażony w duże, czytelne klawisze, mikrofon i głośnik (system głośnomówiący), umożliwiające komunikację głosową dwustronną: podopieczny – Centrum Alarmowe.

CENTRUM OPERACYJNO ALARMOWE, gdzie odbiera się wysłany sygnał alarmowy. Poprzez urządzenie dostępowe następuje dwustronne połączenie głosowe. Dzięki złożonej wcześniej przez klienta Karcie informacyjnej i wprowadzeniu danych do systemu komputerowego, podopieczny jest natychmiast identyfikowany. W momencie inicjacji połączenia, Operator w Centrum na monitorze komputera widzi wszystkie informacje o Podopiecznym: miejsce zamieszkania, przebyte choroby, kontakty do najbliższych, sąsiadów czy opiekunów, których należy powiadomić w sytuacji zagrożenia. Centrum monitoruje przebieg akcji, aż do jej zakończenia.

Podłączenie urządzenia (aparatu telefonicznego)
Standardowo instalacja usługi polega na podłączeniu aparatu do linii telefonicznej i energetycznej (zasilacz), wyposażeniu go w baterie podtrzymujące urządzenie w gotowości w razie braku zasilania w E.E. z tradycyjnego gniazda. Nie wymaga fachowej wiedzy czy umiejętności. Natomiast w przypadku telefonu komórkowego, polega na przełożeniu karty SIM do specjalnego aparatu komórkowego.

Szczegółowy opis sposobu organizacji usługi
Klient inicjuje połączenie wykorzystując czerwony przycisku alarmowego w telefonie stacjonarnym lub za pomocą przycisku w opasce przypominającej zegarek, noszonej na ręce lub w breloku zintegrowanym z telefonem stacjonarnym.  W sytuacji zagrożenia życia następuje połączenie z Centrum Alarmowym, które poprzez dyżur 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku zapewnia klientowi: bezpieczeństwo medyczne,  możliwość wezwania pomocy medycznej: pogotowia ratunkowego i innych służb oraz bezpieczeństwo ogólne  możliwość wezwania czy zawiadomienie o zaistniałych problemach zdrowotnych osób wskazanych, sąsiadów czy najbliższej rodziny.

Po odebraniu sygnału przez Centrum Operacyjno-Alarmowe, w sytuacji gdy można nawiązać kontakt głosowy z osobą wzywającą pomocy, decyzję odnośnie niezwłocznego wezwania pomocy podejmuje osoba wzywająca.

W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z osobą wzywającą, Centrum Operacyjno-Alarmowe wzywa pierwszą osobę z listy osób do kontaktu, która posiada klucz do mieszkania osoby wzywającej i wraz z nią podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych.
W przypadku, gdy kontakt z pierwszą osobą z listy osób do kontaktu okaże się niemożliwy wzywana jest kolejna osoba z listy kontaktowej (maksymalnie pięcioosobowej). Wówczas ta osoba podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych przez Centrum Operacyjno-Alarmowe. Procedurę uznaje się za zakończoną, jeżeli zostanie wykonana jednorazowa próba nawiązania kontaktu do każdej z osób z listy kontaktowej i nie nastąpi nawiązanie kontaktu z żadną z nich.

W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z osobą wzywającą, ani z żadną osobą z listy kontaktowej (w tym z osobą posiadającą klucz do mieszkania osoby wzywającej) Centrum Operacyjno-Alarmowe wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz jednocześnie Straż Pożarną i/lub Policję celem umożliwienia natychmiastowego wejścia ekipie Pogotowia Ratunkowego do lokalu osoby wzywającej, po jej przybyciu na miejsce wywołania alarmu.

Brak możliwości wejścia do lokalu po przybyciu Pogotowia Ratunkowego w sytuacji braku kontaktu z osobą wzywającą będzie skutkował siłowym otwarciem lokalu przy użyciu odpowiednio do tego powołanych służb w postaci Straży Pożarnej i/lub Policji.

W przypadku, kiedy możliwy jest kontakt wyłącznie z osobą z listy kontaktowej, która nie posiada klucza do mieszkania osoby wzywającej wspólnie z tą osobą podejmowana jest decyzja o ewentualnym wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i /lub Policji.

Jeśli kontakt z osobą z listy kontaktowej posiadającą klucz do mieszkania osoby wzywającej jest możliwy i osoba ta podejmie decyzję o wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, a jednocześnie zaznaczy, że nie będzie w stanie w ciągu kilku minut dotrzeć na miejsce wezwania alarmu, centrum Operacyjno-Alarmowe podejmie automatycznie decyzję o wezwaniu wraz z Pogotowiem Ratunkowym Straży Pożarnej i/lub Policji celem umożliwienia wejścia ekipie Pogotowia Ratunkowego do mieszkania osoby wzywającej, niezwłocznie po jej przybyciu na miejsce wywołania alarmu.

www.centrum-opieki.pl