15 lipca 2010 r. (czwartek) godz. 9.00  

1. Pani Monika Grot-Sigłowa – nauczyciel kontraktowy – zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach.

 

15 lipca 2010 r. (czwartek) godz. 10.30  

2. Pani Katarzyna Piankowska  - nauczyciel kontraktowy – zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach.

 

16 lipca 2010 r. (piątek) godz. 10.00  

3. Pani Joanna Fryś – nauczyciel kontraktowy – zatrudniona w Szkole Podstawowej  w Grabiny-Zameczek.

 

20 lipca 2010 r. (wtorek) godz. 8.30  

4. Anna Bawirsz – nauczyciel kontraktowy – zatrudniona w Zespole Szkół w Suchym Dębie.

 


{!jomcomment}