17.02.2017 roku już po raz trzeci spotkali się przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb. Młodzi rajcy debatowali nad wyborem przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Po dyskusji i wyborach wyłoniono dwoje przedstawicieli z gminy Suchy Dąb:

 • Patrycję Heinrich,
 • Jana Pawłowicza.

      Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie:

 • Karolina Rzepecka – przewodnicząca,
 • Marta Chęcińska – przedstawiciel,
 • Julia Kołodziej – przedstawiciel.

      Gośćmi spotkania młodych radnych byli:

 • Barbara Kamińska -  wójt gminy Suchy Dąb,
 • Aleksandra Matusz – sekretarz gminy Suchy Dąb,
 • Przemysław Dymarkowski – Radny Gminy Suchy Dąb i opiekun MRG Suchy Dąb,
 • Aleksandra Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie,
 • Sebastian Ptach - dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie,
 • Jerzy Wiśniewski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach.

     Gratulujemy przedstawicielom Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego, życząc owocnej i udanej pracy w jej strukturach.