12 maja 2012 roku w Zespole Szkół w Suchym Dębie odbyła się akcja „Twoje Zdrowie w Twoich Rękach” organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk oraz Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne. Patronat nad projektem objął Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś oraz Wójt Gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska.

Podczas akcji przeprowadziliśmy podstawowe badania: pomiar ciśnienia, wskaźnika masy ciała, stężenia glukozy i cholesterolu, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, badanie elektrokardiograficzne. Pacjentki miały możliwość zapisania się na badania mammograficzne, które odbędą się w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Wszyscy pacjenci mogli zasięgnąć porad internistycznych i onkologicznych udzielanych przez lekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lokalne władze, miejscowa parafia oraz media zadbały o to, żeby o naszym przedsięwzięciu dowiedziała się jak największa liczba osób. Urząd Gminy nie zapomniał również o mieszkańcach okolicznych wsi, organizując dla nich darmowy transport do Suchego Dębu.

Frekwencja była duża -  przebadaliśmy 110 pacjentów. Znalazło się wśród nich ok. 10 osób, które z powodu ujawnionych w badaniach nieprawidłowości, będą wymagać pilnego pogłębienia diagnostyki. Wszystkie te osoby zostały poinformowane, co należy robić dalej i dokąd się udać. Udzielono także wiele porad odnośnie prowadzenia zdrowego stylu życia, zasad stosowania diety i konieczności zaprzestania palenia.

Pacjenci czekający na badania, bądź konsultacje mogli wysłuchać interesujących wykładów na temat profilaktyki chorób nowotworowych wygłaszanych przez studentów należących do Koła Chirurgii Onkologicznej. Praktycznymi zajęciami edukacyjnymi były cieszące się sporym zainteresowaniem szkolenia z samobadania piersi na fantomach oraz nauka pierwszej pomocy.  

Projekt zrealizowany z udziałem organizacji studenckich oraz lokalnej społeczności  dowodzi  o niesłabnącym zainteresowaniu „białymi sobotami” oraz konieczności edukacji w zakresie zachowań prozdrowotnych. Łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Pamiętajmy o tym.

Serdeczne podziękowania kierujemy do lokalnych władz, Pani Wójt oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie Aleksandrze Lewandowskiej, która aktywnie włączyła się w organizację „Białej Soboty” i pilnowała razem z pracownikami szkoły, aby niczego nam nie brakowało. Dziękujemy też Pani Krystynie Buckiej, która dopilnowała aby pacjenci zapisywani byli  na konkretne godziny i zapewniła transport dla części sprzętu medycznego. Podziękowania także należą się Pracownikom Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, którzy wyposażyli nas w wiele gadżetów promujących zdrowie dla pacjentów oraz Uczelnianemu Samorządowi Studenckiemu.


Zespół akcji „Twoje Zdrowie w twoich Rękach” w Suchym Dębie:

Dr. n. med. Kamil Drucis

Lek. med. Mateusz Górski

Lek. med. Jakub Steller

Lek. med. Karol Wierzba

Cwaliński Tomasz

Jabłoński Paweł

Karkocha Malgorzata

Kobusińska Nicole

Kozińska Agata

Krosnowska Agnieszka

Kuciel Maciej

Kur Iwona

Łaban Adam

Łankiewicz Marta

Nadolska Marta

Rawski Bartłomiej

Resko Rafał

Suwała Magdalena

Trzciński Radosław

Wilbrandt Ewelina

Wnuk Lipiński Stanisław