Cieszymy się, że dzięki grantowi otrzymanemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, klub mógł zakupić długo wyczekiwane bandy do unihokeja, które są widoczne na zdjęciach!
Nowy sprzęt umożliwi sekcjom unihokeja z naszego klubu oraz dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie, trening oraz uczestnictwo w imprezach sportowych w naprawdę profesjonalnych warunkach!

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl oraz https://wzmocnijotoczenie.pl