{!jomcomment}

loga Uniwersytet przedszkolaka

Rekrutacja do:

  1. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie;
  2. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku;
  3. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach;

odbywać się będzie w terminie od godz. 8:00 dnia 16.08.2017 do godz. 12:00 dnia 22.08.2017.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne będzie można zostawiać w sekretariatach szkół prowadzących dane OWP:

  • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88 Grabiny-Zameczek,
  • w Zespole Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa 11 Suchy Dąb,
  • w Szkole Podstawowej im. Księdza Prałata Józefa Waląga Koźliny 50 w Koźlinach
  • i w sekretariacie Urzędu Gminy Suchy Dąb w godzinach od 8:00 do 14:00 (z wyjątkiem dnia 22.08.2017 do 12:00).

Czyste druki formularzy rekrutacyjnych będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Duchy Dąb i Szkół prowadzących dany OWP, oraz w sekretariatach Szkół i Urzędu Gminy.

W przypadku problemów z wypełnianiem druków formularzy rekrutacyjnych przedstawiciel kadry zarządzającej projektem będzie pełnił dyżur w dniu 16.08.2017 w godz. od 15:00 do 18:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88 Grabiny-Zameczek, w dniu 17.08.2017 w godz. od 15:00 do 18:00 w Zespole Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa 11 Suchy Dąb i  w dniu 18.08.2017 w godz. od 15:00 do 18:00 w Szkole Podstawowej im. Księdza Prałata Józefa Waląga Koźliny 50 w Koźlinach.

W dniu 21.08.2017 roku odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami z udziałem kadry zarządzającej projektu:

  • o godz. 15:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku, ul. Gdańska 88 Grabiny-Zameczek,
  • o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Suchym Dębie, ul. Sportowa 11 Suchy Dąb,
  • o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Księdza Prałata Józefa Waląga,Koźliny 50 w Koźlinach.

W dniu 25.08.2017 roku zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji.

Do pobrania:

Regulamin Rekrutacji (lub PDF)
1. Deklaracja udziału w projekcie (lub PDF)
2. Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu (lub PDF)
3. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (lub PDF)
4. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych (lub PDF)
5. Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w danym OWP (lub PDF)
6. Formularz Oceny przez Komisję Rekrutacyjną danego OWP (lub PDF)