W dniu 21 czerwca 2021 r. - odbyła się uroczysta sesja absolutoryjna Rady Gminy Suchy Dąb, podczas której Wójt Henryka Król zaprezentowała raport o stanie Gminy za 2020 rok. Na zaproszenie Wójta w sesji uczestniczył mł. bryg. Leszek Formela Komendant Powiatowy PSP w Pruszczu Gdańskim, który podsumował działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębie oraz podkom. Marek Silarski Komendant Policji w Cedrach Wielkich, który zreasumował działania policji na rzecz Mieszkańców Gminy Suchy Dąb. Prezentacja Raportu połączona była z debatą, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania dla Wójt Gminy. Podczas posiedzenia Radni głosowali także nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę na rzecz Gminy Suchy Dąb. Henryka Król podziękowała za udzielone zaufanie oraz zaznaczyła, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz dyrektorów szkół. Sesja absolutoryjna była wspaniałą okazją, aby zaprzysiężyć Radnego Gminy Suchy Dąb Michała Mroczkowskiego. Gratulujemy!