18 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Koźlinach odbyły się obchody dziesięciolecia nadania szkole imienia Księdza Prałata Józefa Waląga.
     Rankiem cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy świętej w miejscowym kościele. Następnie w bardzo podniosłej atmosferze zaprezentowano część artystyczną w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Jerzy Wiśniewski przywitał przybyłych gości i przypomniał, że sztandar szkoły został poświęcony 10 lat temu przez Arcybiskupa Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego podczas uroczystości nadania szkole imienia. Poproszono absolwentów (dziś 23-latków), będących członkami ówczesnego pocztu sztandarowego o symboliczne wprowadzenie sztandaru podczas tegorocznych uroczystości. Emerytowana dyrektor szkoły Wiesława Wolińska odczytała treść historycznego Aktu Nadania Szkole Imienia z dnia 11 czerwca 2003 roku. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Piankowskiej zaprezentowali program, w którym dominowały refleksyjne wiersze oraz scenki nawiązujące do osoby patrona szkoły. Całości dopełnił krótki koncert muzyki poważnej w wykonaniu nauczyciela Marcina Flizikowskiego (na pianinie) oraz uczennicy trzeciej klasy – Zosi Kaźmierskiej (na wiolonczeli). Na tle wspaniałej scenografii wykonano utwory Fryderyka Chopina oraz innych znanych twórców. Wszyscy goście mogli umieścić pamiątkowe wpisy w Kronice Szkoły oraz poczęstować się pysznym ciastem.
     Obchody Dnia Patrona stały się okazją do integracji pokoleń, wymiany poglądów oraz czerpania wiedzy o naszym patronie oraz „małej ojczyźnie”. Dyrektor szkoły serdecznie podziękował wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość.