08 czerwca 2022 roku miała miejsce piękna, patriotyczna uroczystość. W miejscowości Grabiny-Zameczek z wyjątkową oprawą odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą Marsz Śmierci. Z honorami wprowadzono poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębie, Szkoły Podstawowej w Koźlinach, Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach Zameczku. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego przez zaproszonych gości, mieszkańców oraz społeczność szkolną. Odsłonięcia tablicy dokonali: Aleksander Jankowski II Wicewojewoda Pomorski, Marzena Biernacka Wicestarosta Powiatu Gdańskiego oraz Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb. Tablicę poświęcił dziekan dek. Żuławy Steblewskie Ks. Kanonik Janusz Mathea.

Kolejnym punktem patriotycznej uroczystości było złożenie kwiatów i zniczy przez delegacje samorządowe, szkolne i służby mundurowe. Druga część spotkania miała miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku. Wszystkich przybyłych gości przywitała Henryka Król Wójt Gminy Suchy Dąb oraz Zygmunt Rzaniecki - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach- Zameczku.

Wśród licznego grona udział w wydarzeniu wzięli: Aleksander Jankowski II Wicewojewoda Pomorski, Marzena Biernacka Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, mł. insp. Marek Laskowski Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim, kom. Marek Silarski Komendant Policji w Cedrach Wielkich, ks. kanonik Janusz Mathea, ks. Adam Lejman, ks. Michał Ratajski, ks. Zbigniew Kerlin, Małgorzata Cyra Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Dąb, Radni Gminy Suchy Dąb: Pan Jan Kruczek, Pan Przemysław Dymarkowski, Pani Lucyna Borodzicz, Pani Anna Gębala, Dyrektorzy szkół: Pan Jerzy Wiśniewski, Pani Monika Ficek, Pan Zygmunt Rzaniecki, Sołtys sołectwa Wróblewo Przemysław Benedyk, dr Marcin Owsiński oraz Panie Agnieszka Kłys i Bogusława Tartakowska z działu naukowego muzeum Stutthof w Sztutowie, mieszkańcy oraz społeczność szkolna z gminy Suchy Dąb. 

Po oficjalnym przywitaniu gości odbyła się prelekcja o Marszu Śmierci przygotowana przez Zespół naukowy z muzeum Stutthof w Sztutowie. Lekcja historii przypomniała o dramatycznych wydarzeniach. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia eksponatów muzealnych. Na zakończenie młodzież z gminnego kółka teatralnego pod kierunkiem Pani Agnieszki Księżak przedstawiła wyjątkowo wzruszający i innowacyjny spektakl upamiętniający ludzi kultury i sztuki.

Serdecznie dziękuję wszystkim gościom za udział w spotkaniu. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Agnieszki Księżak Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie oraz Pana Zygmunta Rzanieckiego Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku, delegacji pocztów sztandarowych oraz zespołu naukowego z muzeum Stutthof w Sztutowie za organizację uroczystości, współpracę oraz zaangażowanie na rzecz Gminy Suchy Dąb.

Henryka Król

Wójt Gminy Suchy Dąb