W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole odbyło się uroczyste otwarcie dobudowanej części Środowiskowego Domu Samopomocy. Uroczystość poprzedziła msza święta prawiona przez metropolitę gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ministrowie - Pani Elżbieta Seredyn oraz Pan Bogdan Dombrowski, Wojewoda Michał Owczarczak, Radni i Sołtysi Gminy Suchy Dąb oraz pracownicy i podopieczni gdańskiej Caritas. Dla całej społeczności lokalnej, a zwłaszcza podopiecznych tej placówki prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej to wielkie wydarzenie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywym Kole spełnia obecnie niezbędne standardy oraz daje możliwość zwiększenia liczby uczestników. W trakcie uroczystości Pani Wójt Barbara Kamińska wręczyła pamiątkowe statuetki osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia.

FILM 2