herb                                                                     PFRON

 

Gmina Suchy Dąb za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi”.

Projekt skierowany jest do pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.


W ramach pomocy można skorzystać z:
- Wsparcia psychologa

- Pomocy w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez UP miejsce (np.: dom, praca, szkoła, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina itp.), rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, dojazdach na kursy i szkolenia zawodowe.

- Pomocy w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo UP (osoba wspierająca może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg).

- Pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, dotarcie z UP do urzędu i dyskretna pomoc w kontaktach z urzędem.

- Pomocy i towarzyszenia w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert itp., towarzyszenie w spotkaniach rodzinnych lub towarzyskich.

- Czytania prasy, książek lub korespondencji osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.

- Pomocy w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.

- Pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział osoby wspierającej w treningach i zajęciach sportowych możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem / instruktorem).

Usługi realizowane są 5 dni w tygodniu, w szczególnych przypadkach czas realizacji zadań może być zmieniony.
Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są drogą pisemną, osobiście oraz telefonicznie, pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb oraz nr. Tel.: 58 355 68 62.

 

PFRON   Wsparcie dla osób niepełnosprawnych jest finansowane ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2.

Do pobrania: Plakat (PDF) lub Plakat (PNG)