Zarząd Stowarzyszenia „Trzy Krajobrazy” zwołuje

Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

Dnia 27.09.2008 r o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

(sala konferencyjna)

ul. Wojska Polskiego 30


Porządek Obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania i stwierdzenie ważności obrad;

  2. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad;

  3. Uzupełnienie członków do Rady Programowej;

  4. Omówienie spraw związanych z LSR;

  5. Sprawy bieżące;

  6. Wolne wnioski.

......... .................... .................................. ................. ................... ................ ................ ................ ................ ................  ............ ............. .............. ........... .....

Prezes Stowarzyszenia
Emilia Grzyb