loga kawiarenka KK

Trwające od 2 września 2014 roku warsztaty komputerowe dla seniorów w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole w ramach projektu pn.:
"Utworzenie kawiarenki internetowej oraz organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów z obszaru gminy Suchy Dąb w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole"
przekroczyły półmetek, w warsztatach uczestniczy 15 osób. Warsztaty przebiegają w bardzo miłej atmosferze. Chciałabym podziękować Pani Małgorzacie Cyra – Sołtysowi Sołectwa Krzywe Koło i Pani Joannie Zawadzkiej – Przewodniczącej KGW za pomoc w organizacji poczęstunku dla uczestników warsztatów.

Zakończenie warsztatów 20 listopada 2014 r.

Sekretarz Gminy Aleksandra Matusz