W sobotę w dniu 17 maja 2014 r. w ramach Nocy Muzeów,  Radni i Wójt Gminy Suchy Dąb wraz z lokalną społecznością, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Trzy Krajobrazy oraz licznie  przybyli goście wspólnie udostępnili do użytku ruiny XIV wiecznego kościoła w Steblewie.

Od pożaru w 1945 roku ta niegdyś największa na Żuławach Gdańskich świątynia pozostawała bez większej opieki. Dopiero od 2010 roku dzięki staraniom lokalnej społeczności, władz gminy i wielu przyjaciół tego miejsca w tym także mediów rozpoczęliśmy stopniowy proces przywracania ruin do życia. Środki na ten cel przeznaczali mieszkańcy Steblewa, Gmina Suchy Dąb, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na podkreślenie zasługuje fakt, że największy wkład finansowy, który umożliwił wykonanie najważniejszych prac zabezpieczających pochodził ze środków unijnych, pozyskanych dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Trzy Krajobrazy.
LGD Trzy Krajobrazy przygotowało także specjalną wersję przedstawienia, które przeniosło nas w wiek XVII na pełne muzyki, tańca i śpiewu wesele bogatego chłopa steblewskiego. Przed przedstawieniem można było wysłuchać rozmowy o historii kościoła i wsi Steblewo, prowadzonej pomiędzy Bartoszem Gondkiem, historykiem i dziennikarzem i Tomaszem Jagielskim, historykiem regionalistą, nauczycielem w Zespole Szkół w Suchym Dębie, który specjalizuje się w dziejach Naszej Gminy.
Uroczystość otworzył nabożeństwem majowym Ksiądz Proboszcz Janusz Mathea.  Steblewskie ruiny pełnić będą bowiem od teraz nie tylko rolę turystycznego magnesu i miejsca eventów, ale także będą się w nich na powrót, odbywać regularnie msze i nabożeństwa.


Zdjęcia na innych portalach:

trzykrajobrazy.pl

pruszczgdanski.naszemiasto.pl