W dniu 28 kwietnia 2014 r. w godzinach porannych odbył się wiosenny przegląd ORLIKA w Suchym Dębie. Zabiegi, które były wykonane to:

  • usunięcie luźnych zanieczyszczeń z powierzchni,
  • oczyszczenie murawy z zanieczyszczeń (kamienie, trawa, liście itp.),
  • rozluźnienie i spulchnienie górnej warstwy wypełnienia przeciwdziałające zapychaniu się kanalików drenażowych,
  • oczyszczenie wypełnienia poprzez oddzielenie granulatu od wszelkich drobnych zanieczyszczeń,
  • czesanie odświeżające i prostujące pozaginanie włókna trawy.

Jesienią przewidziany jest drugi w sezonie 2014r. zabieg konserwacji tym razem już z dodatkiem gumowego granulatu. Będzie to już uzupełnienie tego pierwotnego pełnego zasypu. Z tego wniosek, że obiekt służy mieszkańcom gminy i jest wykorzystywany jak powinien, spełnia swoje przeznaczenie.

K. Wybranowski