1 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie odbyło się przekazanie aktów nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego przez Panią Wójt Henrykę Król. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczono 5 nauczycielom:

  • Pani Katarzynie Burczyńskiej,

  • Pani Monice Tarasiuk,

  • Pani Magdalenie Dymarkowskiej,

  • Panu Pawłowi Neumman,

  • Panu Andrzejowi Sarnowskiemu,

Wszyscy nauczyciele spełnili wymagania kwalifikacyjne i zdali egzaminy na wysokim poziomie. Świadczy to o dużym wkładzie pracy nauczycieli i zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań. Przed wręczeniem aktu nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

Henryka Król - Wójt Gminy Suchy Dąb pogratulowała i życzyła dalszego rozwoju zawodowego dla dobra szkoły, a tym samym dla naszej gminy.

Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.