Otrzymanie dotacji w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie VI” ze Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza i Okolicznych Gmin działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pozwoliło Komitetowi Organizacyjnemu Obchodów 700-lecia Wróblewa na podjęcie lokalnych działań integracyjnych o charakterze kulturalnym związanych z historią Wróblewa i Żuław w roku obchodów 700-lecia wsi oraz zagospodarowanie przestrzeni wspólnej jaką jest wiata rekreacyjna i teren nad Motławą w okolicach kościółka i poprawę walorów turystycznych miejscowości.

Celem projektu jest:

1.     Integracja społeczności wiejskiej wokół tworzenia przestrzeni wspólnej poprzez pracę na rzecz rozbudowy i udoskonalenia już istniejącej wiaty rekreacyjnej zastępującej nam świetlicę wiejską.

2.     Podnoszenie poziomu świadomości i poczucia wspólnoty lokalnej poprzez propagowania wiedzy o regionie, jego historii, przyrodzie i turystyce.

3.     Stworzenie miejsca do działań indywidualnych i grupowych mieszkańców wsi w celu samoorganizacji, organizowania wystaw i prezentacji zainteresowań i działalności twórczej.

 

       Projekt „ Działaj Lokalnie VI” Komitet realizuje od 01.09.2008r., finalizacja projektu nastąpi 11.11.2008r. o godz. 1500 w Święto Niepodległości.

       W doposażonej ze środków projektu  stoły i ławki „Wróblówce” będzie zorganizowany dzień pamięci „ Nasza mała ojczyzna”. Z tej okazji odbędzie się prezentacja  tablic informacyjnej i turystycznej przygotowanych przez mieszkańców oraz wystaw:

- historycznej z prezentacją dokumentów dawnych,

- fotograficznej o życiu wsi w okresie przedwojennym i powojennym,

- konkurs fotograficzny „ Nasze 700-lecie”,

- prezentacja prac malarskich mieszkańca wsi Kazimierza Czeczotko,

- zabawa.

       Poprzez realizację projektu w pięknej, estetycznej „Wróblówce” będziemy mogli kontynuować dalsze przedsięwzięcia w dziedzinie lokalnej kultury, rekreacji wsi, podtrzymywać lokalną tradycję, tym samym uatrakcyjniać warunki mieszkańców naszej uroczej żuławskiej wsi.

 

Koordynator Projektu
„Działaj Lokalnie VI”

Mirosława Dombrowska