WPDP logotypy plakat kolor 

 

Od października  2013 roku  Gmina Suchy Dąb w Zespole Szkół w Suchym Dębie rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków  Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wiedza paszportem do przyszłości” powstałego w ramach PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług .

W ramach projektu, w cyklu dwuletnim, bezpłatnie oferujemy naszym uczniom szereg zajęć specjalistycznych, wyrównujących wiedzę z języka polskiego i matematyki, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego, informatyki, przyrody, fizyki i chemii, a także  w zakresie doradztwa zawodowego i profilaktyki uzależnień. Ponadto zapraszamy  uczniów na atrakcyjne wycieczki i wyjazdy edukacyjne.

I.  Proponujemy zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół pn. „Mam radę na wadę” w zakresie  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji indywidualnej, terapii logopedycznej i gimnastyki korekcyjnej.

II.  Wszystkich uczniów klas VI szkoły podstawowej i 3 gimnazjum zapraszamy do udziału w zajęciach pn. „Ja też potrafię”,  przygotowujących do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego i matematyki.

III.  „Kariera na Maksa” to podróż po różnych zawodach i ścieżkach kariery edukacyjno-zawodowej przygotowujących naszą młodzież do planowania dalszej edukacji i  kariery zawodowej.

  • dla uczniów klas I-III to 8 wyjazdów edukacyjno-zawodowych w celu poznania pracy ludzi w różnych zawodach,
  • dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum to szereg zajęć warsztatowych w szkole  i wyjazdowych między innymi na targi naukowe, dni otwarte uczelni, itp.

IV.   Chcesz podążać za modą? 

XXI wiek to moda na życie bez uzależnień. Zapraszamy młodzież klas 2 i 3 gimnazjum do grupy PaT  promującej działania w zakresie rówieśniczej profilaktyki uzależnień. Odrobina teatru, warsztatów, spektakli, spotkań społeczności PaT, wakacyjnych wyjazdów i dramy to wszystko pozwoli nam otwarcie porozmawiać nie tylko z młodzieżą, ale także z rodzicami o narkomanii, alkoholizmie i agresji. Jeśli przy okazji chcesz nauczyć się tańczyć, grać na bębnach, śpiewać, żonglować, być może zostać dziennikarzem bądź aktorem przyjdź na casting i zostań członkiem grupy PaT.

V.  Chcesz nabyć dodatkowe umiejętności konwersacji i rozumowania w zakresie języka angielskiego?

Zapraszamy na zajęcia „Listen And Speak”, gdzie możesz podnieś swoje umiejętności językowe poprzez 2 letnią  realizację jednego z kursów języka angielskiego.

  • dla uczniów klas młodszych oferujemy kurs pn. „ English For All Children”;
  • dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej “ Botty the Robot”;
  • dla uczniów 1-2 klasy gimnazjum to kurs pn. „ Paul Ward,s World”;
  • dla uczniów 3 klas gimnazjum to intensywny kurs „ Teen English”.

Pamiętaj! Każdy z kursów wykracza poza ofertę programową MEN.

VI.  Masz szczególne predyspozycje w zakresie uzdolnień komputerowych, chcesz stworzyć własne portfolio, prezentacje tematyczne, kreatywnie posługiwać się komputerem, a wszystko to przy użyciu nowoczesnego sprzętu?  

Koniecznie weź udział w zajęciach pn. „Laboratorium ICT”.

VII.  Poszukujesz oryginalnych i twórczych rozwiązań w świecie nauk przyrodniczo-matematycznych zapraszamy więc do naukowej podróży  po świecie fizyki, astronomii, matematyki, geografii, ekologii, biologii. Przed Tobą wiele doświadczeń, obserwacji, eksperymentów, warsztatów i wyjazdów tematycznych, a wszystko to w ramach zajęć pn. „Odyseja Umysłu”.

VIII.  „Aktywny uczeń z nagrodą po sukces” to zadanie dla uczniów wyróżniających się dużą aktywnością i zaangażowaniem w realizację zajęć projektowych. Na nich czeka atrakcyjna nagroda! Dwa dwudniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjne. Jeden do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, drugi do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

IX.  Nowoczesne zarządzanie placówką już wkrótce. Wprowadzamy w naszej szkole innowacyjne narzędzia i programy komunikacji z uczniem, rodzicem i nauczycielem. Przed nami e-dziennik i platforma e-nauczanie, gdzie w formie elektronicznej przekazywać będziemy wiele ważnych informacji.

Więcej informacji na temat realizacji projektu i rekrutacji uczniów do zajęć już wkrótce na stronie internetowej szkoły www.zs.suchy-dab.pl