Rok 2017 został ustanowiony Rokiem Wisły. Ta królowa polskich rzek jest znana od dziecka każdemu Polakowi choćby z piosenki „Płynie Wisłą, płynie po polskiej krainie”. Uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie podczas podróży po kraju odwiedzili miasta położone nad Wisła. Poznali zabytki i historię wiślanych grodów w Polsce.

     Początek Wisły zez źródeł Białej i Czarnej Wisełki rozpoczyna się na południu Polski. Pierwszym wielkim miastem położonym nad Wisłą jest Kraków. Smocza Jama i Zamek Wawelski położone są bezpośrednią nad rzeką. Warszawa przedzielona jest królową polskich rzek. Liczne mosty spajają stolicę i łączą ją w jeden organizm. Centrum Naukowe Kopernik znajduje się bezpośrednio nad Wisłą. Toruń z Krzywą Wieżą to kolejne z wiślanych miast. Steblewo na Żuławach Gdańskich również leży w pobliżu Wisły. Wały rzeczne chronią mieszkańców gminy Suchy Dąb przed jej niebezpiecznymi wylewami. Gdańsk znajduje się nad Martwą Wisłą.

     Wszystkie te miasta odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie. Zdobytą wiedze podczas podróży wykorzystają i spożytkują podczas szkolnej nauki.


25-26 listopada 2016 roku - Warszawa wycieczka Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb,

24 kwietnia 2017 roku – szkolna wycieczka gimnazjalistów z ZS w Suchym Dębie do Torunia,

17 maja 2017 roku – spotkanie uczniów klasy IV ZS w Suchym Dębie z Policjantami Referatu Wodnego w Gdańsku,

19 maja 2017 roku – Kraków wycieczka Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb,

2 czerwca 2017 roku – Steblewo połączone sesje Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb i Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego.