22 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Suchy Dąb, podczas której udzielono wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Henryce Król.

Podczas sesji Wójt zaprezentowała także coroczny raport o stanie gminy za ubiegły rok. Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2021 rok i udzieli Wójtowi absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania. Po otrzymanym absolutorium Wójt podziękowała radzie gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu  oraz wszystkim zaangażowanym w realizację budżetu za współpracę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów przy wspólnej realizacji zamierzeń.