UP

Gmina Suchy Dąb do 31 sierpnia 2020 roku realizuje projekt w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Uniwersytet przedszkolaka”. Projekt ukierunkowany jest na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz na podniesienie jakości usług świadczonych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Koźlinach i Grabinach-Zameczku. Dotychczas gminie udało się utworzyć dodatkowo 61 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, a do dnia dzisiejszego od początku realizacji projektu, czyli od 1 września 2016 roku wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej objęto 200 przedszkolaków zamieszkujący na terenie gminy.

Celem podnoszenia jakości usług edukacyjnych w naszych Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe ukierunkowane na podniesienie poziomu umiejętności kluczowych przedszkolaków niezbędnych na rynku pracy. W ofercie zajęć dodatkowych znajdują się zajęcia kształtujące kreatywność i pracę zespołową, kompetencje cyfrowe, językowe, matematyczno-przyrodnicze, społeczno-emocjonalne oraz wyrównujące dysproporcje edukacyjne.

Zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe to zajęcia w formie aktywnej zabawy multimedialnej z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu podłóg interaktywnych pn. „ Magiczne dywany”, tablic interaktywnych oraz programów multimedialnych. W trakcie zabawy multimedialnej przedszkolaki rozwiązują zagadki, poznają kolory, liczby, ćwiczą koncentrację, kształtują umiejętności podejmowania decyzji, logicznego myślenia, czy obserwacji. Nabywają umiejętności kluczowe w zakresie umiejętności informatycznych.

„Zabawy komputerowe przedszkolaków” w naszych Ośrodkach Wychowania przedszkolnego dostarczają maluchom wiele radości i zabawy.

W grupie 5 latków w OWP w Suchym Dębie dzieci uwielbiają Magiczny Dywan. Podczas zajęć, oprócz niebywałej zabawy urządzenie to dostarcza okazji do kształtowania u przedszkolaków wielu cennych umiejętności. 5 latki poprzez gry z Magicznego dywanu zdobywają wiedzę matematyczną, językową, przyrodniczą. Uczą się także rywalizacji, gry zespołowej i radzenia sobie z przegraną”– nauczyciel Judyta Ramczyk.

W OWP w Koźlinach w tym tygodniu przedszkolaki brały udział w zabawach rozwijających koncentrację uwagi, orientację oraz koordynację wzrokowo – ruchową z wykorzystaniem „Magicznej podłogi FunFloor”- nauczyciel Sylwia Lodańska

W OWP w Grabinach–Zameczku natomiast „dzieci podczas zajęć komputerowych utrwalały poznane kształty i kolory. Nie zabrakło również odrobiny ruchu podczas zabawy z Magicznym Dywanem” – nauczyciel Barbara Morajka

Przedszkolakom życzymy dalszej udanej zabawy i nabywania kolejnych umiejętności.

Zastępca kierownika projektu Dorota Sudenis