Rozliczenie Funduszu Sołeckiego 2023 w sołectwie Ostrowite. 

Kwota przewidziana w ramach Funduszu to 16 957,51 zł.

Zadania, które zostały wykonane to:

  1. ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWKOWYCH NA TEREN PLACU ZABAW - 10 578,00 zł
  2. PRACE PORZĄDKOWE I ESTETYCZNE NA TERENIE SOŁECTWA - 4 101,59 zł
  3. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH - 1 270,39 zł

Sołectwo swój Fundusz wykorzystało w 90,48%