UP

 

W ramach realizacji projektu unijnego pn. „Uniwersytet Przedszkolaka”, realizowanego w obszarze Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, gmina Suchy Dąb, celem podnoszenia jakości usług edukacyjnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w ramach zajęć dodatkowych realizuje między innymi zajęcia kształtujące kompetencje językowe przedszkolaków. W tym zakresie projekt zakłada realizację trzech multimedialnych kursów języka angielskiego dostosowanych do grup wiekowych przedszkolaków. Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w każdej grupie przedszkolnej i w każdym z trzech Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.

Kursy oparte są na autorskiej metodzie dr Sandie Mourão – jednego z najlepszych ekspertów w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i oferują nowatorskie połączenie materiałów papierowych, nagrań i lekcji cyfrowych. Są w pełni zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Podczas zajęć dzieci nabywają kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem książek i tablicy interaktywnej. Każdy przedszkolak do zajęć otrzymuje zestaw edukacyjny (tj. książkę ćwiczeń wraz z naklejkami i wypychankami oraz płytę CD wraz z piosenkami i rymowankami). W trakcie zajęć dzieci m.in.:

  • uczestniczą w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

  • powtarzają rymowanki i proste wierszyki;

  • śpiewają piosenki;

  • używają wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;

  • rozumieją ogólny sens krótkich opowiadanych historyjek lub czytanych książeczek, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

W tym miesiącu wszystkie grupy trzylatków poznawały kształty, przymiotniki je opisujące oraz powtarzały poznane wcześniej kolory, grupy czterolatków bazowały na temacie pogody i ubrań, natomiast najstarsze grupy poznawały nazwy pojazdów oraz przymiotników z nimi związanych.” – nauczyciel Marta Lenartowicz.

Dzięki oferowanym przez beneficjenta zajęciom maluchy pięknie radzą sobie z rozumieniem ze słuchu języka obcego i nauką słówek oraz mają zdecydowanie większe szanse na jego skuteczne opanowanie i swobodną komunikację niż przedszkolaki, które pozbawione są nauki języka obcego już od najmłodszych lat. Pamiętajmy, że wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego z pewnością sprawi, że dzieci bez oporów będą go używały w praktyce i nie będą mieć zahamowań przed korzystaniem z obcego słownictwa oraz nie odczują skrępowania, jeśli popełnią błąd lub czegoś nie zrozumieją, a przede wszystkim komunikacja w języku obcym nie sprawi im problemu.

Zastępca kierownika projektu Dorota Sudenis