{!jomcomment}

Znak pisma GK.6238.2.2016


Ogłoszenie

Informuję, ze zakończona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Suchy Dąb.
Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy, wyroby azbestowe zostały zidentyfikowane w 557 miejscach, z czego 160 to pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, 374 to azbest na budynkach gospodarczych i innych a w 23 lokalizacjach azbest zidentyfikowano na obiektach, które nie znajdowały się w ewidencji lub azbest zalegał na posesji -  oznaczone jako „magaz.” Dodatkowo na terenie Gminy znajdują się rury azbestowe w ilości 2 135,20 mb.
Łączna ilość zidentyfikowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Suchy Dąb to:
83.906,00 m2  pokryć dachowych i ściennych  o szacunkowej masie 922.966,00 kg
2.135,20 mb. rur o szacunkowej masie 85.408,00 kg
Łącza masa wyrobów azbestowych to: 1.008.374,00 kg

Wójt Gminy Suchy Dąb
Barbara Kamińska