Od 2015 roku przy barokowym wyposażeniu kościoła filialnego w Krzywym Kole prowadzone były prace konserwatorskie, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Samorządu Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Gminy Suchy Dąb oraz Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Niemiecko-Polskiej Fundacji „Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz”.

Przyznane w 2023 roku dotacje  pozwoliły na zrealizowanie ostatniego etapu prac przy cennym wyposażeniu - konserwację i restaurację barokowej, polichromowanej, złoconej obudowy prospektu organowego na zachodniej ścianie kościoła oraz konserwację zachowawczą fragmentu sufitu nad prospektem organowym oraz fragmentu polichromowanego podbicia empory w zachodniej części kościoła.

Podczas tegorocznych prac konserwatorskich przywrócono blask złoceniom na snycerskiej dekoracji prospektu i przywrócono oryginalną kolorystykę obiektu. Odnaleziono także datę powstania i nazwisko twórcy prospektu – „Gottfried Heyn 1797”. Ze stopu zdjęto wtórne płyty pilśniowe, wymieniono silnie uszkodzone deski, a pozostałe, mniej zniszczone – uzupełniono. Odsłonięto także fragment iluzjonistycznej dekoracji malarskiej nad prospektem. Na podbiciu empory odsłonięto iluzjonistycznie malowany gzyms obiegający emporę i umieszczone w centralnej części podbicia, na błękitnym tle, tondo z aniołem, obramione iluzjonistyczną ramą i motywami typu rocaille.

Tegoroczne prace konserwatorskie wykonali: Joanna Dwużnik-Masorz, Michał Masorz i Aleksandra Sobczyk.

Po ośmiu latach od rozpoczęcia prac konserwatorskich w świątyni, wchodząc do kościoła wkraczamy do w pełni zachowanego barokowego wnętrza. Pomimo, że na konserwację czekają jeszcze ściany i sufit , kościół w Krzywym Kole powinien stać się „punktem obowiązkowym” na turystycznym szlaku Żuław Gdańskich i powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców Gminy Suchy Dąb i Pomorza.