W ramach programu pozyskaliśmy 20 000 zł na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku oraz zakup bramek piłkarskich.