Z a p r o s z e n i e

Panie , Panowie

Radni, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Księża, Członkowie Rad Soleckich, Rad Parafialnych, Kół Gospodyń Wiejskicch, Liderzy Lokalni  -  Gminy Suchy Dąb

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. opracowywania przez Lokalną Grupę Działania “Trzy Krajobrazy” Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obszaru Gmin: Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański i Pszczółki.

 

     Projekt LSR oraz możliwości pozyskiwania środków z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przedstawi Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Trzy Krajobrazy Pan Przemysław Krata.

 

Termin spotkania konsultacyjnego ustalono na dzień 20 listopada 2008 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad tut. Urzędu.

 

Wójt Gminy
Sławomir Kaźmierski

{!jomcomment}