2019-10-07 Zaproszenie do konsultacji (20.10.2019)
herb_100x100

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Termin konsultacji: 07.10.2019 - 20.10.2019 r.

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii w danej kwestii.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy
Henryka Król

Do pobrania:
1) Zarządzenie
2) Projekt Programu
3) Ankieta