Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że w dniach 25.06.2012 r. i 26.06.2012 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego znajdującego się w gospodarstwach domowych mieszkańców.

 

Szczegółowy harmonogram:  

 

25.06.2012 r.  -  godz. 10.00  - 11.00 - Suchy Dąb (targowisko wiejskie)

                    -  godz. 11.15  - 12.00 - Ostrowite (u sołtysa)

                    -  godz. 12.15  - 13.00 - Grabiny-Zameczek (teren szkoły)

                    -  godz. 13.15  - 14.00 - Wróblewo (koło kościoła – Wróblówka)

 

26.06.2012 r.  -  godz. 10.00  - 11.00 - Krzywe Koło (boisko przy kościele)

                    -  godz. 11.15  - 12.00 - Steblewo (u sołtysa)

                    -  godz. 12.15  - 13.00 - Osice (u sołtysa)

                    -  godz. 13.15  - 14.00 - Koźliny (koło sołtysa na parkingu)

 

Samochody odbierające zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny ustawione będą w wyżej wymienionych miejscach. W razie niemożności dostarczenia sprzętu do miejsca postoju samochodu, należy o tym poinformować kierowcę, sołtysa lub Urząd Gminy Suchy Dąb pok. nr 15, który przyjedzie pod wskazany adres.

 

Zbiórkę przeprowadzi na terenie gminy Zakład Recyklingu "Pestar" z Starogardu Gd.