Uczniowie naszej szkoły Maksymilian Frąckowiak z klasy 2 a i Patrycja Heinrich z klasy 3 a są stypendystami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Młodzi – zdolni z Pomorza”. W ramach stypendium uczestniczą w wykładach i warsztatach z nauk ścisłych i przyrodniczych. Są uczestnikami zajęć laboratoryjnych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Podnoszą swoją wiedzę i umiejętności.

Program niesie pomoc zdolnym uczniom z małych ośrodków i miejscowości, aby pogłębić wiedzę w dziedzinie nauk przyrodniczych.

To wyróżnienie jest efektem pracy i nauki uczniów, rodziców i nauczycieli młodych stypendystów.

Zachęcamy wszystkich do wytężonej nauki, aby również zasilić szeregi stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego.