Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy  Ks. Krzysztofa Zdrojewskiego - od 2012 roku Proboszcza Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach.

Cała społeczność Gminy Suchy Dąb z żalem i wielkim smutkiem przeżywa tą bolesną wiadomość, mając świadomość, że odszedł Człowiek wielki, wrażliwy, dobry, który dla wielu z nas był autorytetem i prawdziwym pasterzem.
Dziękujemy za duchowe wsparcie, mądrość, opiekę i ogromny szacunek.

Łącząc się w smutku z rodziną i bliskimi Ś.P. Ks. Krzysztofa Zdrojewskiego składam najszczersze kondolencje w imieniu własnym i mieszkańców Gminy Suchy Dąb.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

-------------------------------------------------------------------------------------

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 19 listopada br. o godz. 11:00 w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek przy kościele.

UWAGA
Transmisja Mszy Św. pogrzebowej odbędzie się na profilu gminnym pod adresem: https://facebook.com/gmina.suchy.dab/

W przededniu, w środę 18 listopada br. o 16:30 odbędzie się wprowadzenie trumny do kościoła, o godz. 17:00 Msza św. z udziałem parafian celebrowana przez kapłanów współpracujących ze śp. ks. Krzysztofem, o godz. 19:00 zostanie odmówiony różaniec, a o godz. 20:00 Eucharystia celebrowana przez kapłanów Dekanatu Żuławy Steblewskie i księży z rocznika święceń.

Zapraszając do udziału w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. Proboszcza Krzysztofa Zdrojewskiego polecamy Go Miłosiernemu Bogu w naszych modlitwach.

 

Ks. Krzysztof Zdrojewski