Złote Gody stały się wspaniałą okazja do odwiedzin 7 lipca 2010r. Państwa Aliny i Tadeusza Wawrzak zamieszkałych w Ostrowite. Z okazji tak zacnego jubileuszu „Złota Para” otrzymała nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej medale okolicznościowe za długoletnie pożycie małżeńskie, kwiaty oraz życzenia od władz gminnych złożone przez Wójta Gminy Sławomira Kaźmierskiego. Dostojni jubilaci wychowali 3 dzieci – 2 córki i syna, doczekali się 2 wnuczek i 5 wnuków, z których są bardzo dumni. Dzisiaj zgodnie twierdzą, że trud wieloletniej pracy, to co przez te pół wieku zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem; w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie... opłacał się, otoczeni opieką i miłością rodziny przyglądają się jak kontynuuje ich pracę na roli syn Jarosław, który przejął „sierp tatowy”.
Jeszcze raz prosimy o przyjęcie gratulacji z okazji tak pięknego jubileuszu, za przeżycie pięknej i długiej drogi życia, życzymy kolejnych lat w zdrowiu i w harmonii i jeszcze bardziej dostojnych rocznic.
 
Mira Dombrowska