W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na terenie całego kraju, od 1 kwietnia w gminie Suchy Dąb zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami uchwalony przez Radę Gminy. Zmienia się dotychczasowa metoda obliczania opłat. Przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Co w przypadku braku złożenia deklaracji?

Pracownicy urzędu wydadzą decyzję o wysokości opłaty (jako podstawa przyjęta zostanie wartość zużycia wody z faktur za okres wrzesień-marzec, a dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty odsetek podatkowych za okres braku wpłat).

Czy można nie segregować odpady?

Jeżeli zostanie stwierdzony brak prawidłowej segregacji odpadów, zostanie naliczona opłata w poczwórnej  wysokości.

Przez jaki okres obowiązuje pierwsza złożona deklaracja? Czy trzeba będzie składać deklaracje co pół roku?

Deklaracja obowiązuje do czasu zaistnienia zmiany ilości zużytej wody. Jeżeli średnia obliczona w okresie wrzesień - marzec jest taka sama, jak w poprzednim roku nie ma obowiązku składania korekty.

Co w przypadku, gdy nie posiadam wodomierza na swojej działce?

Jeżeli nie ma wodomierza, to należy złożyć deklarację w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która wynosi 2,8 m3.

Na nieruchomości znajduje się basen, generujący duże zużycie wody. Czy wodę zużywaną na ten cel można odliczyć od wskazań wodomierza głównego?

Zgodnie z przyjętą metodą określania zużycia wody, do obliczeń przyjmuje się wskazania wodomierza głównego. Właściciele nieruchomości mogą instalować własne wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (w uzgodnieniu z firmą ECOL-UNICON). Należy wskazania dodatkowego licznika odjąć od wskazań licznika głównego.

Co z naliczaniem opłat dla lokali użytkowych?

Lokale użytkowe zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami i ich właściciele powinni samodzielnie podpisać umowy na wywóz odpadów z firmą odbierającą je z terenu Gminy Suchy Dąb.

Czy jak kompostuję bioodpady, to zapłacę mniej?

Osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych i kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zapłacą 2 zł mniej miesięcznie. W sytuacji kiedy właściciel deklaruje posiadanie kompostownika, bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości.

Dlaczego akurat 8,60 zł za m3 zużytej wody?

Wysokość stawki opłaty jest związana z kosztami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w latach 2018 - 2020 wzrosły kilkukrotnie w stosunku do kosztów ponoszonych przez gminę w latach 2013-2017. Koszty systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pokrywane są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy zmienia się numer konta, na który należy wnosić opłaty za odbiór śmieci?

Opłaty za odbiór odpadów należy wnosić na dotychczasowy numer konta bankowego.

Co jeszcze zmieni się w systemie gospodarowania odpadami?

Zwiększy się częstotliwość wywozu odpadów biodegradowalnych, papieru oraz szkła w stosunku do lat poprzednich. Dodatkowo osoby, które posiadają palenisko domowe, otrzymają metalowy pojemnik na popiół, a gospodarstwa będą mogły w odebranym wcześniej w gminie worek typu BIG BAG wywieźć 1 tonę czystego gruzu wprost sprzed posesji.

Co w sytuacji kiedy mieszkaniec chciałby dodatkowe worki na odpady surowcowe?

Mieszkaniec może zamówić odpłatnie dodatkowe worki w firmie Altvater Piła Sp. z o.o. oddział w Rusocinie tel. 602435932, 604184886 lub mailowo.

Co w sytuacji kiedy mieszkaniec chciałby dostawić dodatkowe pojemniki na odpady?

Właściciel nieruchomości może dostawić pojemnik 120 l lub 240 l na odpady. Pojemnik dostawiany musi być zakupiony indywidualnie przez właściciela nieruchomości oraz posiadać opis, do jakiej nieruchomości należy.

 

 

Jeżeli jeszcze nie wypełniłaś/eś deklaracji, zrób to online według poniższej instrukcji

 

Deklaracja 2021 FB
 
 
1. Zaloguj się na  https://epuap.gov.pl (Jeżeli nie posiadasz konta, załóż profil zaufany https://pz.gov.pl)
 
2. Wejdź na  https://czysty.suchy-dab.pl i wypełnij deklarację.
 
 
Uwaga! Przy wypełnianiu przez ePUAP ważne jest, aby kliknąć zielony + pod formularzem, jak na załączonym obrazku.
okreslenie zuzycia wody
 
Następnie wypełnić:
TABELĘ NR 1
Dotyczy nieruchomości, dla której średniomiesięczne zużycie wody wyliczane jest według wskazań wodomierza.
lub
TABELĘ NR 2
Dotyczy nieruchomości, która nie posiada danych o ilości zużytej wody, dla której średniomiesięczne zużycie wody wyliczane jest na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.