Przyjmowanie wniosków za II półrocze 2010 r.

od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r.
(pok. 17A)


- faktury vat datowane od 1.03.2010 - 31.08.2010 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
CN 27101941  -  CN 27101949- limit zwrotu podatku w 2010 r. wynosić będzie: 73,10zł * ilość ha użytków rolnych
 
 
- pieniądze wypłacane będą w dniach:
 
od  2 - 30  listopada  2010 r. 
w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 
gotówką w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
{!jomcomment}