Przyjmowanie wniosków za I półrocze 2010 r.

od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r.
(pok. 17A)


- faktury vat datowane od 1.09.2009 - 28.02.2010 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych: CN 27101941  -  CN 27101949


- limit zwrotu podatku w 2010 r. wynosić będzie: 73,10zł * ilość ha użytków rolnych
 
 
- pieniądze wypłacane będą w dniach:
 
od  4 maja  - 31  maja  2010 r. 
w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 
gotówką w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
{!jomcomment}