Przyjmowanie wniosków za I półrocze 2019 r.

od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Faktury VAT datowane od 1.08.2018 - 31.01.2019 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
CN 2710 19 43
do CN 2710 19 48
oraz CN 3826 00


limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 * ilość ha użytków rolnych
  30,00 *wartość wskaźnika DJP    

 
 
Terminy wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.:
 
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


gotówką w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

UWAGA!
1. Obowiązują nowe druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego (pobierz)
2. Obowiązuje informacja o liczbie DJP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pobierz)
 
Więcej informacji tutaj.