od 01.09.2009 – do 30-09-2009r.
(pokój 17A)

  • faktury vat datowane od 01.03.2009 – 31.08.2009 powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych: CN 27101941 – CN 27101949

  • limit zwrotu podatku w 2009r. wynosić będzie: 73,10zł * ilość ha użytków rolnych

  • pieniądze wypłacane będą w dniach 2 – 30 listopada 2009r. (gotówka w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku)
{!jomcomment}