Przyjmowanie wniosków za II półrocze 2015 r.

od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
(pok. 17A)


Faktury VAT datowane od 1.02.2015 - 31.07.2015 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
CN 27101941  -  CN 27101949
, CN 27102011


- limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie: 81,70zł * ilość ha użytków rolnych
 
 
- pieniądze wypłacane będą w terminie:
 
od  1 - 31  października  2015 r. 

 
gotówką w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Więcej informacji tutaj.
 
{!jomcomment}