Przyjmowanie wniosków za II półrocze 2016 r.

od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Faktury VAT datowane od 1.02.2016 - 31.07.2016 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
CN 27101941  -  CN 27101949
, CN 27102011


- limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi: 86,00zł * ilość ha użytków rolnych
 
 
- pieniądze wypłacane będą w terminie:
 
od 1 - 31 października 2016 r.

 
gotówką w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Więcej informacji tutaj.
 
{!jomcomment}