Przyjmowanie wniosków za II półrocze 2018 r.

od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Faktury VAT datowane od 1.02.2018 - 31.07.2018 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
CN 27101941  -  CN 27101949
, CN 27102011


- limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi: 86,00zł * ilość ha użytków rolnych
 
 
- pieniądze wypłacane będą w terminie:
 
od  1 - 31 października  2018 r. 

 
gotówką w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Więcej informacji tutaj.