Z okazji święta św. Floriana - patrona wszystkich strażaków przekazuję wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębie serdeczne podziękowania za codzienną pracę, trud i poświęcenie w ochronie zdrowia i życia naszych mieszkańców. Życzę radości i sukcesów w wypełnianiu codziennych obowiązków. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek - niech ta szlachetna misja na zawsze pozostanie przesłaniem w chwili gdy zawyją syreny. Niech dopisuje Wam zdrowie i nie opuszcza szczęście. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz nieustającej opieki Świętego Floriana.
 
Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb
 
Życzenia na Dzień Strażaka