W dniu 18 sierpnia 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego". W imieniu Powiatu Gdańskiego – Lidera projektu umowę podpisali Starosta Gdański Pan Stefan Skonieczny oraz Wicestarosta Pan Marian Cichon.