Projekt  pn.  „Modernizacja  świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb”
Umowa nr    UDA-RPPM.09.03.00-00-045/09-00 (13.07.2010 r.)


Trwają prace budowlano – montażowe przy świetlicy wiejskiej w Steblewie prowadzone przez TEKTONIKA Anna Latowska , ul. Łódzka 38 D/1180 – 180 Gdańsk.
Funkcję Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu pełni firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FORMBUD” Krzysztof Włodarz, ul. Sienkiewicza 1 c, 83 – 032 Pszczółki
Inwestycja obejmuje rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej o salę taneczną połączoną z pomieszczeniem na sprzęt audio-video. Sala taneczna połączona zostanie za pomocą otworu z  salą świetlicy, w ten sposób układ przestrzenny zabudowy powiększy się i pozwoli na spotkania społeczności w większym gronie niż dotychczas. Ponadto zaplanowano pomieszczenia higieniczno – sanitarne złożone z dwóch natrysków z przedsionkiem oraz WC. Wejście do części higieniczno – sanitarnej przez korytarz. W istniejącej części świetlicy zostaną wymienione okna , wyremontowane i przebudowane pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz z części korytarza wydzielona zostanie druga szatnia.
Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 9.Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne

Sporządziła:  

Katarzyna Górska