Projekt pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej”
Umowa nr   UDA-RPPM.09.03.00-00-044/09-00 (13.07.2010r.)


Trwają prace budowlano – montażowe w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole prowadzone przez  firmę SEB – INVEST Sebastian Paluchowski, ul Kościuszki 25, 83 – 130 Pelplin.
Funkcję Inspektora Nadzoru przy realizacji projektu pełni firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FORMBUD” Krzysztof Włodarz, ul. Sienkiewicza 1 c, 83 – 032 Pszczółki
Inwestycja obejmuje przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole w ramach istniejącej zabudowy. W pomieszczeniach objętych przebudową znajdą się kotłownia na ekogroszek oraz natrysk. Dwie największe sale ( w tym jedna z aneksem kuchennym) zostaną ze sobą połączone poprzez otwór w ścianie co powiększy istniejący układ przestrzenny. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne znajdą się w miejscu dotychczasowej kuchni. 
Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 9.Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne

Sporządziła:  

Katarzyna Górska