W piątek 07.10.2011 r. odbyła się uroczystość oddania sali gimnastycznej, na którą przybyły władze samorządowe, absolwenci szkoły, rodzice uczniów oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, Wójt Gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska, Wójt Gminy Suchy Dąb poprzedniej kadencji Sławomir Kaźmierski, Dyrektor Szkoły Jerzy Wiśniewski oraz przedstawicielka uczniów Julia Kołodziej z klasy I. Nowy obiekt poświęcił Ksiądz Dziekan Franciszek Fecko z Giemlic. Oprócz sali gimnastycznej o wymiarach 12x24 m zbudowano łącznik, który pomieścił salę korekcyjną, szatnie sportowe z łazienkami, toalety szkolne oraz pomieszczenia administracyjne. Dyrektor Jerzy Wiśniewski w swoim przemówieniu podziękował władzom samorządowym za podjęte działania w celu wykonania długo oczekiwanej inwestycji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej zrealizowania. „Nowy budynek jest dla nas wielką radością. Wreszcie nasze dzieci będą mogły ćwiczyć i rozwijać się w przyzwoitych warunkach, na miarę XXI wieku" – powiedział Dyrektor.

Zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną i zaplecze" trwało zaledwie rok, a 50% dofinansowania pozyskała gmina w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.