Są pieniądze na zabezpieczenie ruin XIV wiecznego, gotyckiego kościoła w Steblewie. Projekt, napisany wspólnie przez Gminę Suchy Dąb i Stowarzyszenie Żuławy Steblewskie, zajął drugie miejsce wśród inicjatyw którym przyznała pieniądze Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy" . Za 150 000 złotych z LGD i 42 tysiące z parafii i gminy, wykonana zostanie w przyszłym roku opaska, chroniąca szczyty murów przed dalszym nasiąkaniem. To niezbędne, aby ściany kościoła w ciągu najbliższych kilku lat nie uległy całkowitej destrukcji.

Obecnie gmina pracuje nad pozwoleniem na budowę, które umożliwi rozpoczęcie prac.

W tym roku Stowarzyszenie Żuławy Steblewskie pozyskało dodatkowo 12 tysięcy złotych na oznaczenie szlaku rowerowego i drugie wydanie książki o Steblewie. 25 sierpnia zaprasza zaś na festyn promujący miejscowość, jej historię i tradycję.