Dnia 28 maja 2014 r. Plac Dębowy w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej został oddany do użytku mieszkańcom jako ogólnodostępna przestrzeń publiczna, w związku z zakończeniem zadania pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Suchym Dębie służącej rekreacji tzw. Placu Dębowego”
Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi - otwarcia Placu dokonały dzieci z oddziału przedszkolnego „Dębowe Jeżyki” przy Zespole Szkół w Suchy Dębie poprzez rozwiązanie kokardy.
W otwarciu Placu uczestniczyli Pani Wójt Barbara Kamińska, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Bucka, Ks. Proboszcz Parafii Giemlice Janusz Mathea, Radna Rady Gminy Iwona Dwojak, Sołtys Sołectwa Suchy Dąb Marek Pawłowski, Przedstawiciel Wykonawcy AGROTEXSIM z siedzibą w Osicach Dorota Kossowska oraz Sekretarz Gminy Aleksandra Matusz.
Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Wójt Gminy
/-/ Barbara Kamińska