logotypy IK

Dotyczy: umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.03.00-22-0009/16-00

W dniu 20 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie podpisane zostały umowy dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, t. j. świadczenia usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno - ściekowa.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono następujących wykonawców:

 • zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski,
  ul. Głogowa 9, 80-297 Banino
 • zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj” -
  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino
 • zadanie nr 3 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków
   w miejscowości Suchy Dąb -
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-463 Koszalin

W następnej kolejności wyłonieni zostaną wykonawcy robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem zadań wymienionych powyżej.


Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących realizacji projektu:
Katarzyna Górska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 604 175 625